www.panoramaszkolen.plSzkoleniadla firm i instytucji

Szkolenia dla firm i organizacji

 1. BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH
  • STANOWISKA ROBOTNICZE
  • STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
  • KADRA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNA
  • KADRA KIEROWNICZA I PRACODAWCY
 2. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY I OBSŁUGA PUNKTÓW APTECZNYCH
 3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA
 5. PRAWO PRACY
  • CZAS PRACY
  • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  • WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
  • CZAS PRACY KIEROWCÓW
 6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
  • ZASIŁKI
  • RENTY I EMERYTURY
 7. PRAWO PODATKOWE
  • PODATEK VAT
  • PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH
  • PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH
  • INWENTARYZACJA
  • SZCZEGÓLNA DOKUMENTACJA PODATKOWA
 8. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.
 9. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 10. PRAWO CELNE.
 11. PRAWO BUDOWLANE.
 12. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
 13. SZKOLENIA ZAWODOWE
  • OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
  • UPRAWNIENIA SEP
  • OBSŁUGA DŹWIGNIC I SUWNIC
  • OBSŁUGA DŹWIGÓW WBT

I wiele innych na zamówienie naszych klientów

Nasza oferta

 • BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH
 • UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY I OBSŁUGA PUNKTÓW APTECZNYCH
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PRAWO PRACY
 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 • PRAWO PODATKOWE
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • PRAWO CELNE
 • PRAWO BUDOWLANE
 • ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
 • SZKOLENIA ZAWODOWE